Nord univeristet, Levanger

Studietilbud i sørsamisk språk og kultur ved Høgskolen i Nord-Trøndelag

 Studieåret 2015/2016

 Studieåret 2015/2016

Sørsamisk 1 er et samlingsbasert deltidsstudium over ett år. Studiet foregår i stor grad på sørsamisk. Studiet tar for seg følgende emner: Sørsamisk språkkunnskap 20 stp, Sørsamisk litteratur og kultur 5 stp og Fagdidaktikk sørsamisk 5 stp. Opptakskrav for dette studiet er generell studiekompetanse inklusive sørsamisk fra videregående skole eller tilsvarende realkompetanse. For flere opplysninger kan du ringe studieveileder Are Johansen tlf. 740 22 526

Studiestart er 24.09.2015.

Søknadsfrist 31.01.2015

Med joik som utgangspunkt er et samlingsbasert deltidsstudium, som går over to semestere. Studiet er samlingsbasert med samlinger ver HiNT Levanger.      Studiet skal bidra til å befeste den sørsamisk joiken og dermed bidra til å legge et grunnlag for å bevare og å utvikle denne tradisjonen i tillegg til å skape arenaer der opplæring i joik og musikk med basis i joik kan komme til uttrykk. Studiet er delt inn i tre delemner som omfatter  innføring i samisk kultur, musikkorientering med lytting og stilisering av elementer fra joik i nye sammenhenger.

Professor Frode Fjellheim er faglig ansvarlig for studiet. Studiet er samlingsbasert, med seks samlinger i tidsrommet september – februar. Undervisningen foregår på HiNT, Levanger. For flere opplysninger kan du ringe studieveileder Hans-Kristian Øyan tlf. 74022524

Pedagogisk utviklingsarbeid i den Samiske barnehagen.   Dette studiet tilbyr en fordypning for dem som har erfaring med samisk barnehagehverdag og kjennskap til samiske barnehagediskurser. Studiet er en videreutdanning for førskolelærere eller andre med relevant pedagogisk utdanning som kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehage. Studiet skal kvalifisere for koordinering og ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen og vil favne om og utvikle kunnskap, innsikt og praksiser knytta til et samisk innhold, samisk tradisjonskunnskap og samiske barns situasjoner og rettigheter. For flere opplysninger kan du ringe studieveileder Are Johansen tlf. 740 22 526.

Kompetanseutvikling for assistenter og fagarbeidere i den Samiske barnehagen. Studiet skal gi en grunnleggende innføring i sentrale pedagogiske begreper innenfor ulike felt i faget pedagogikk, med fokus på samisk pedagogisk forskning. Det skal styrke assistentenes muligheter til å bruke sin egen tradisjonskunnksap som en del av arbeidet med samiske barn. For flere opplysninger kan du ringe studieveileder Are Johansen tlf. 740 22 526.

Ønsker du mer informasjon?

Mer informasjon om studier i sørsamisk språk og kultur ved Høgskolen i Nord-Trøndelag finner du her. Spørsmål kan rettes til studieleder  Åshild Karevold  eller studieveileder Are Johansen.

Tidligere emner/fag med sørsamisk tilknytning:

Sørsamisk begynneropplæring 1, 15 studiepoeng Dette er et tilbud til deg som ønsker å lære sørsamisk. Gjennom to to-dagers studiesamlinger og arbeid med oppgaver, vil du få kunnskap om sørsamisk, både skriftlig og muntlig. Sørsamisk begynneropplæring 1, 15 stp, er et samlings- og nettbasert studium hvor samlingene foregår på Campus Røstad i Levanger. For flere opplysninger kan du ringe studieveileder Are Johansen tlf. 740 22 526.

Sørsamisk kultur og historie er et deltidsstudie med seks samlinger over to semestre. Studiet gir 30 studiepoeng. Studiet tar for seg blant annet samisk og sørsamisk historie, ressursbruk, språk og litteratur, urfolksperspektivet, religion og livsanskuelse, reindriftsnæringen og håndverk og musikk. For flere opplysninger kan du ringe studieveileder Are Johansen tlf. 740 22 526.

Sørsamisk kulturkunnskap er en del av den nasjonale strategien “Kompetanse for kvalitet” og er et studie rettet mot lærere i grunnskolen og i videregående skole. Studiet gir 30 stp., og går over to semestre. Det er lagt opp til tre samlinger i høstsemesteret og tre samlinger i vårsemesteret. Undervisningen tar for seg sørsamisk historie, ressursbruk, språk og litteratur, urfolksperspektivet, religion og livsanskuelse, reindriftsnæring, og håndverk og musikk. Faglig leder er Håkon Hermanstrand. Undervisningen vil gå parallellt med undervisningen på Sørsamisk kultur og historie. For flere opplysninger kan du ringe studieveileder Are Johansen tlf. 740 22 526.

Sørsamisk 1 er et samlingsbasert deltidsstudium over ett år. Studiet foregår i stor grad på sørsamisk. Studiet tar for seg følgende emner: Sørsamisk språkkunnskap 20 stp, Sørsamisk litteratur og kultur 5 stp og Fagdidaktikk sørsamisk 5 stp. Opptakskrav for dette studiet er generell studiekompetanse inklusive sørsamisk fra videregående skole eller tilsvarende realkompetanse. For flere opplysninger kan du ringe studieveileder Are Johansen tlf. 740 22 526

Sørsamisk 2 er et samlingsbasert deltidsstudium over to semestre. Det faglige innholdet er språk, kultur og litteratur og fagdidaktikk. Opptakskrav for Sørsamisk 2 er fullført Sørsamisk 1 eller tilsvarende kunnskap i sørsamisk.  Spørsmål kan rettes til studieveileder Are Johansen, tlf. 740 22526.