Nord universitet, Bodø og Tysfjord


Nord universitet har ansvar for å gi studietilbud i lulesamisk.

Lulesamisk 2,  30 studiepoeng. Informasjon om dette emnet finner du her.

Bachelor i lulesamisk, 180 stp. Denne bachelorgraden vil bestå av emnene Lulesamisk 1, Lulesamisk 2, Lulesamisk 3, samt en del valgfrie emner fra Bachelor i historie. Les mer her.

UiN vil satse på lulesamisk forskning.  Det er nedsatt ei samisk ressursgruppe -Bájkke – for å styrke den samiske satsingen ved institusjonen. Les mer om dette her.